Introductie

Ik ben sociaalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en ondernemer bij IncInc. Ik deed onder andere onderzoek naar mannelijkheid, antihomogeweld, de Nederlandse identiteit, de multiculturele samenleving en stadsontwikkeling in het Amsterdamse Wallengebied. Ik ben regelmatig in de media te vinden om over deze thema’s te praten. Op deze pagina stel ik me graag aan u voor. 

Laatste update: oktober 2018

 


Opleiding en academische positionering
Ik heb Nederlandse Taal & Cultuur gestudeerd (MA, Universiteit Leiden), en deed daarna een research master Social Sciences (MSc, cum laude, Universiteit van Amsterdam). Tijdens mijn opleiding Nederlands ontwikkelde ik interesse in taalbeheersing, retorica en gender in taal. Tijdens mijn opleiding Social Sciences raakte ik geïnteresseerd in moderniteit, epistemologie en democratisering. Ik kreeg speciale aandacht voor de positie van minderheden, en de positie van seksualiteit en gender in de multiculturele samenleving. Na mijn afstuderen heb ik mij verder gespecialiseerd in Science & Technology Studies (STS), in het bijzonder in de manier waarop mensen en objecten relaties met elkaar aangaan in de hoogmoderne samenleving. Ik hou me graag bezig met de vraag hoe deze inzichten kunnen helpen bij vraagstukken over diversiteit en inclusie, en bij het integreren en moderniseren van de klassieke sociale wetenschappen.

> Lees mijn profielen op de Gay Krant en op Linda Nieuws (2017)
> Lees mijn recensie van een van de boeken van Bruno Latour over moderniteit (2015)


Interdisciplinair onderwijs
Ik ben sinds 2006 werkzaam op de Universiteit van Amsterdam als docent in de sociale wetenschappen. Ik heb lesgegeven bij verschillende sociaalwetenschappelijke opleidingen op het gebied van vaardigheden, methode, theorie en wetenschapsfilosofie. Sinds 2012 ben ik werkzaam bij de bacheloropleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap (ISW). Ik draag graag mijn steentje bij aan het bouwen van een academische toekomst waarbij de traditionele disciplines steeds meer overstegen en geïntegreerd worden. Daarnaast ben ik betrokken bij de summer schools over gender en seksualiteit van de UvA. Daar hou ik me onder andere bezig met de vraag hoe de Nederlandse geschiedenis, sociale bewegingen, wetgeving en beleidskaders ten aanzien van gender en seksualiteit het beste aan internationale studenten overgebracht kunnen worden. Samen met Marie-Louise Janssen ben ik academisch directeur van de summer school Introduction to Sexuality Studies.

> Lees meer over Interdisciplinaire Sociale Wetenschap
> Lees meer over Introduction to Sexuality Studies 


Onderzoek naar diversiteit en tolerantie in Nederland
Als sociaalwetenschapper doe ik onderzoek naar verschillende thema’s, waaronder antihomogeweld, de multiculturele samenleving, de opkomst van Fortuyn en Wilders en stadsontwikkeling op de Amsterdamse Wallen. Al deze thema’s gaan uiteindelijk over diversiteit en tolerantie in Nederland. Over deze thema’s ben ik ook regelmatig in de media te vinden.

> Lees meer over mijn onderzoeksthema’s


Ondernemen op het gebied van diversiteit en inclusie
In 2016 richtte ik IncInc op, een bedrijf dat diversiteit en inclusie de nieuwe norm wil maken op werkvloeren en in leeromgevingen in Nederland. De producten van IncInc zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit Science & Technology Studies (STS). Via verschillende onderzoeksmethoden, zoals interviews, veldbezoeken en etnografie, brengen wij in kaart hoe diversiteit en inclusie (D&I) vormgegeven kan worden binnen verschillende soorten organisaties. Daarbij maken we gebruik van sociologische en psychologische concepten over in- en uitsluitingsprocessen, zoals stigma, groepsvorming, institutionele uitsluiting en unconscious bias. Door D&I te beschrijven en observeren aan de hand van concrete en aanwijsbare objecten, situaties en initiatieven, maakt IncInc een vaak ongemakkelijk thema toegankelijk en toepasbaar voor iedereen. Op dit moment werk ik 1,5 dag per week op de UvA, en besteed ik de rest van mijn tijd aan IncInc.

> Bezoek de website van IncInc
> Lees meer over het ontstaan van IncInc op Winq.nl (2017)


Overige activiteiten
In 2009 was ik als vrijwilliger betrokken bij de oprichting van het Oegandese bedrijf AFRIpads, dat herbruikbaar maandverband produceert voor arme plattelandsmeisjes om schooluitval tegen te gaan. Het succes van AFRIpads inspireert mij om in de toekomst meer te doen met sociaal ondernemerschap. Ik zit nog altijd in het bestuur van de AFRIpads Foundation, een stichting dat het bedrijf vanuit Nederland ondersteunt met donaties en expertise.

Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close